چهارشنبه 14 اسفند 1392  10:52 ق.ظ    ویرایش: جمعه 16 مرداد 1394 03:19 ب.ظ

راه اندازی درس جغرافیای دفاع مقدس و رشته جغرافیا و دفاع مقدس
از زمان تصویب (اردیبهشت 1391)دو درس "ادبیات و فرهنگ پایداری" و "جغرافیای دفاع مقدس در وزارت  علوم حدودا دو سال می گذرد. با توجه به اهمیت جغرافیای دفاع مقدس و لزوم آشنایی جوانان با مفاهیم دفاع مقدس در دانشگاه‌ها گنجاندن این دروس در واحدهای درسی دانشگاهها در دستور کار پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس قرار گرفت.، با تلاشهای این پژوهشگاه دو درس مذکور  ارائه و تدریس آن آغاز شد. حاصل این پیگیریها منجر به  تصویب  و راه اندازی رشته «جغرافیا و دفاع مقدس»  در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه خوارزمی شد.  این رشته در دفترچه کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال تحصیلی 94 - 93 در مجموعه علوم جغرافیایی رشته جغرافیا و دفاع مقدس به عنوان رشته‌ای مستقل آورده شده که دانشجویان سراسر کشور می‌توانند این رشته را انتخاب کنند. این خبر در http://defapress.ir/Fa/News/7159
در رابطه با رشته های میان رشته ای جدید در علوم جغرافیایی، در آذر ماه 1387 نیز از سوی دانشگاه اصفهان رشته «جغرافیای فرهنگی» در مقطع کارشناسی پیشنهاد شد. به نقل از دکتر رامشت رئیس دانشگاه اصفهان مراحل قانونی راه اندازی  6رشته جدید بین رشته ای در این دانشگاه در سال 1387 به انجام رسیده است. بر این اساس، برنامه های درسی رشته های بین رشته ای مهندسی فرهنگی، جغرافیای پزشکی، جغرافیای فرهنگی، شیعه شناسی، فلسفه هنر و تاریخ و تمدن اسلامی در دانشگاه اصفهان تدوین شده و در شورای دانشگاه به تصویب رسیده اند و مراحل قانونی راه اندازی این رشته های جدید بین رشته ای در دانشگاه اصفهان در حال پیگیری است.
 
 

   


نظرات()  
چهارشنبه 1 شهریور 1391  09:05 ق.ظ    ویرایش: شنبه 4 شهریور 1391 08:13 ق.ظ

جغرافیای فرهنگی شاخه ای از جغرافیای انسانی است که ویژگی‌های فرهنگی یک سرزمین، تأثیر فرهنگ مادی و معنوی(غیرمادی) انسانی بر محیط زیست، و اثرات سازمان‌های انسانی بر فضاها و مکان‌های جغرافیایی را مورد مطالعه علمی قرار می‌دهد و با روش‌های علمی به چرایی، چگونگی و علل این اثرات پاسخ می‌دهد.

بنابراین جغرافیدان فرهنگی با مطالعه دقیق جوامع گوناگون فرهنگی علاوه بر شناخت فرهنگ‌‌ها که در درازمدت به صورت رفتارهای انسانی، سبک زندگی، و ... تجلی یافته است، به آثار و پیامدهای فضایی و مکانی آنها در بستر جغرافیا می‌پردازد.

چنین مطالعه‌ای که مبتنی بر مبانی تئوریک، آگاهی از مسائل و روشهای علمی است، نیازمند دو مورد است: 1- شناخت کافی از برخی مفاهیم اساسی و کلیدی در جغرافیای فرهنگی همچون: فرهنگ(Culture)، تغییر فرهنگی(Cultural Change)، بوم‌شناسی فرهنگی (Cultural Ecology) ، چشم‌انداز فرهنگی (Cultural Landscape) ، تنوع فرهنگی (Cultural Diversity)، ویژگی‌های فرهنگی(Cultural Traits)، تمدن (Civiliaztion)، جوامع فرهنگی(Cultural Communities)، اشاعه فرهنگی(Cultural Diffusion) ، ناحیه فرهنگی (Culture Areas)، محیط (Environment).  

2- مطالعات میان‌رشته‌ای و شناخت علمی از سایر حوزه‌های علمی مرتبط و همجوار نظیر: علوم اجتماعی، علوم سیاسی، اقتصاد، جغرافیای انسانی، انسان‌شناسی فرهنگی، تاریخ و جغرافیای تاریخی، روانشناسی اجتماعی، باستان‌شناسی، معماری.

 جغرافیا، فرهنگ، جغرافیای فرهنگی، جغرافیای انسانی، انسان شناسی فرهنگی

 

   


نظرات()  
شنبه 11 تیر 1390  10:48 ق.ظ    ویرایش: یکشنبه 22 مرداد 1391 10:03 ق.ظ

رابطه جغرافیا و فرهنگ در جغرافیای فرهنگی

در حوزه های علمی گوناگون مباحثی مشترک و همپوشان، روش‌شناسی همسو، حتی مبانی نظری و تئوریکی وجود دارد که آنها را در مطالعات خود به هم نزدیک می‌کند. بنابراین برای بررسی دقیق‌تر رابطه جغرافیا و فرهنگ، باید با موضوع اصلی، مبانی نظری و روش‌کار حوزه‌های علمی نزدیک به جغرافیای فرهنگی نظیر تاریخ و انسان‌شناسی و حتی باستان‌شناسی آشنایی و احاطه کافی داشت.

موضوع اصلی انسان‌شناسی فرهنگی فرهنگ است. اساس مطالعات تاریخ، بر زمان و فرایندهای زمانی متمرکز است و موضوع دانش جغرافیا نیز بر مکان استوار است.

هر گاه مکان که دارای حدود و ثغور است به عنوان یک ناحیه فرهنگی که ویژگی‌های مشترک دارد، مد نظر قرار دهیم، برای فهم فرهنگ آن ناحیه ناگزیر از مطالعات جغرافیایی هستیم. شکل‌یابی و تکوین هر فرهنگی در یک محدوده خاص جغرافیایی اتفاق می‌افتاد. تفاوتها و تنوعات فرهنگی را در اولین نگاه باید ناشی از جغرافیای مکانی و فضایی قلمداد کرد. اقلیم، زمین و خصوصیات آن، کیفیت منابع طبیعی آن، فرصتها و محدودیتهای ناشی از محیط طبیعی، بلاشک در نوع معیشت، سبک زندگی و در واقع فرهنگ آن مکان تأثیر دارد. مثلاً نوع لباس و پوشش به مثابه صورتی از سبک زندگی و هویت فرهنگی هر قوم و ملتی، متأثر از آب و هواست. اگر در کشورهای عربی گرم و خشک، مثل عربستان نوع لباس سفیدرنگ، گشاد و با کمترین تماس با بدن تهیه می‌شود، در کشورهای سردسیر مثل سیبری نیز لباسهای پوستی، پشمین و در عین حال بسته تهیه می‌شود.

به دلیل اینکه فرهنگ برآیند جغرافیا – مکان با تمام ویژگی‌های طبیعی و بستر شکل‌گیری – و تاریخ – زمان و مقتضیات تاریخی و اجتماعی – یک سرزمین است، لذا هر گاه بخواهیم فرهنگ یک سرزمین را مورد مطالعه قرار دهیم، از پل جغرافیا باید عبور کنیم. از سوی دیگر، فرهنگ در مکانهای مختلف فرهنگی به صورت موزائیکی متنوع و متکثر متجلی می شود که وظیفه جغرافیا را در رابطه با فرهنگ روشن می‌سازد.

در جهان‌بینی اسلامی بر سیر در افاق - به مثابه مکان و جغرافیا- و انفس – سیر در درون- برای رشد و بالندگی انسان تأکید شده است. هدف از سیر در زمین و مکانهای مختلف آن و مطالعه تاریخ و سرنوشت اقوام و فرهنگ گذشتگان، شناخت، عبرت گرفتن و ارتباط با سایر فرهنگها در قالب ارتباطات میان‌فرهنگی است که از موضوعات مورد توجه اسلام است.

 بنابراین جغرافیای فرهنگی یعنی مطالعه فرهنگ‌های گوناگون در بستر مکان(جغرافیا) و در ارتباط با زمان(تاریخ) با هدف شناخت همگونی ها و ناهمگونیهای فرهنگی یا به عبارت دیگر تنوعات فضایی مکانی فرهنگها.

   


نظرات()  
چهارشنبه 8 تیر 1390  07:36 ق.ظ    ویرایش: چهارشنبه 8 تیر 1390 08:35 ق.ظ

جغرافیای فرهنگی جدید- علی احمدی

در جغرافیای فرهنگی جدید مباحثی از حوزه های علمی زبان‌شناسی، معماری، نشانه‌شناسی، جغرافیای رفتاری و نظایر آن وارد شده است. نشانه شناسی چشم اندازهای فرهنگی از این موضوعات جدید در جغرافیای فرهنگی است.

از آنجا که چشم‌اندازها از آثار و عملکردهای انسانی محسوب می‌شوند، می‌توانند معانی مورد نظرِ خالقِ اثر یا «انسان» را نشان دهند. از این رو نشانه‌شناسی «چشم‌اندازهای فرهنگی» یکی از راههای فهم و کشف معنا در محیط زندگی انسان می‌باشند و در این راستا چشم‌اندازهای فرهنگی به مثابه «متن» و «زمینه» مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرند. برای فهم این بافت‌ها یا متن‌ها از طریق چشم‌اندازهای فرهنگی می‌توان به استعاره‌ها و معانی موجود در آنها پی برد.

مطالعه فرهنگ به معنای وسیع کلمه یکی از موضوعات مورد علاقه علم نشانه‌شناسی است. اگر به یکی از کاربردهای فرهنگ که آثار و تجربیات فکری به‌خصوص فعالیتهای هنری انسان را مورد تأکید قرار می‌دهد. توجه کنیم، آنگاه دستاوردهای هنری، معماری، چشم‌اندازهای فرهنگی انسان‌ساخت یکی از جنبه‌های مهم فرهنگ است که در حوزه جغرافیای فرهنگی به عنوان «چشم‌انداز» و در نشانه‌شناسی به مثابه «نشانه» مورد مطالعه قرار می‌گیرد. - علی احمدی

   


نظرات()  
چهارشنبه 11 خرداد 1390  03:51 ب.ظ    ویرایش: شنبه 17 مرداد 1394 05:46 ب.ظ

برای دانلود اینجا را کلیک کنید.

   


نظرات()  

جغرافیای فرهنگی Cultural Geography

لازمه ایجاد تمدن نوین اسلامی شناخت ظرفیت های جغرافیای فرهنگی و تمدنی است.
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic