جغرافیای فرهنگی Cultural Geography ایمیل: a.ahmadi[at]isu.ac.ir زمینه های پژوهشی: جغرافیای فرهنگی ایران، آمایش فرهنگی ایران، مطالعات جهان اسلام، جغرافیای فرهنگی تمدنی جهان اسلام، قلمروهای فرهنگی و تمدنی جهان، اطلس فرهنگی عضویت: عضو گروه فرهنگ و تمدن دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه السلام، عضو کمیسیون تخصصی جغرافیای فرهنگی کمیته برنامه ریزی و گسترش علوم جغرافیایی وزارت علوم جوایز و افتخارات:کارشناس پژوهشگر برتر دانشگاه امام صادق علیه السلام - سال 1389. کارشناس پژوهشگر برتر دانشگاه امام صادق علیه‌السلام - سال 1391 کتابها: جغرافیای فرهنگی، 1392، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام. اصطلاحات تخصصی جغرافیای روستایی، 1392، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، جغرافیای فرهنگی جهان اسلام، 1394، دانشگاه امام صادق علیه السلام، اطلس فرهنگی (چیستی، فرایند تدوین و کاربردهای آن) 1397 دانشگاه امام صادق علیه السلام مقالات علمی پژوهشی:نشانه‌شناسی چشم‌اندازهای فرهنگی در جغرافیای فرهنگی؛ راهبردی مفهومی برای فهم و کشف معنا، فصلنامه علمی پژوهشی «تحقیقات فرهنگی» شماره 16، زمستان 1390. جغرافیای فرهنگی؛ تبیین نظری و روش‌شناختی، کاربرد در مطالعات نواحی فرهنگی، نامه پژوهش فرهنگی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، شماره 13، بهار 1390. نظریه پیشرفت و رابطه آن با عدالت در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، کنفرانس مرکز الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت،1393 . اطلس فرهنگی ایران؛ مؤلفه محوری در پیوست¬نگاری و مهندسی فرهنگی، 1397، مقاله جایگاه اطلس فرهنگی در سیاستگذاری فرهنگی شهر تهران بر مبنای مدل فرایندی، همایش سیاست و فضا؛ دانشگاه تربیت مدرس، رابطه کیفیت زندگی و حس تعلق مکانی در روستاهای در حال توسعه، دانشگاه تهران، 1393 مجری و مسؤول طرح پژوهشی «تحلیل محتوای اخبار بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در سطح رسانه‌های کشور در سال 1387»، مؤسسه مالی و اعتباری مهر، 1388؛ همکار اصلی طرح تحلیل آماری همه‌جانبه پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، 1392 تدریس:‌ نقشه خوانی در دانشگاه امین علوم انتظامی؛ سمینار مسائل جهانی و منطقه ای آموزشیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام؛ اصول و مبانی رایانه دانشگاه امام صادق علیه السلام؛ اقدام پژوهی در دانشگاه جامع علمی کاربردی؛ سیاست و فضا در دانشگاه پیام نور، مطالعات جهان اسلام در دانشگاه امام صادق علیه السلام. http://culturalgeography.mihanblog.com 2020-07-10T13:56:24+01:00 text/html 2020-04-25T13:35:45+01:00 culturalgeography.mihanblog.com دکتر علی احمدی زمینه های انسانی بحران کرونا http://culturalgeography.mihanblog.com/post/60 مقاله ای تحت عنوان<b style="background-color: rgb(51, 255, 255);"> زمینه های انسانی بحران کرونا نوشته دکتر علی احمدی در&nbsp;</b>صفحات 125 تا 137 و <span style="background-color: rgb(51, 255, 255);">در بخش تمدن و آینده نگری کتاب آزمون کرونا دیدگاه ها و راهبردها (جلد اول) چاپ و منتشر شد.</span> کتاب مذکور حاصل مقالات و یادداشت های جمعی از استادان دانشگاه امام صادق علیه السلام است که به اهتمام دکتر محمدهادی همایون و دکتر رضا بنی اسد به چاپ رسیده است.&nbsp;<div>بخشی از مقاله زمینه های انسانی بحران کرونا که با رویکرد جغرافیایی نوشته شده&nbsp;است، در زیر آمده است:&nbsp;</div><div><span style="font-family: IRANYekan, Bold; font-size: 15pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><span style="font-family: IRANYekan; font-size: 11pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><span style="font-size: 6pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><span style="font-family: IRANYekan, Bold; font-size: 12pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><b><br></b></span></span></span></span></div><div><span style="font-family: IRANYekan, Bold; font-size: 15pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><span style="font-family: IRANYekan; font-size: 11pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><span style="font-size: 6pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><span style="font-family: IRANYekan, Bold; font-size: 12pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><b>مقدمه</b><br><span style="font-family: IRANYekan; font-size: 11pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;">در حال حاضر، شیوع ناگهانی بیماری کرونا، یکی از معضلات مهم کشورهای&nbsp;<span style="font-size: 11pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;">دنیا شده است، چرا که گسترش این بیماری از نظر سرعت انتشار و تلفات&nbsp;<span style="font-size: 11pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;">جمعیتی و تبعات دیگر قابل ملاحظه است. ویروس کووید 19 در مدت بسیار&nbsp;<span style="font-size: 11pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;">کوتاهی از خاستگاه خود در شهر ووهان چین تا نقاط مختلف کشورهای&nbsp;<span style="font-size: 11pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;">جهان گسترش یافت. گرچه سؤالهای مختلفی را میتوان درباره نوع ویروس،&nbsp;<span style="font-size: 11pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;">توزیع جغرافیایی، نحوه کنترل، اثرات شیوع و گسترش آن مطرح کرد؛ اما&nbsp;<span style="font-size: 11pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;">سؤال اصلی این نوشتار این است که عامل تولید این ویروس چیست؟ آیا&nbsp;<span style="font-size: 11pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;">این ویروس از طریق محیط طبیعی ایجاد شده یا محصول بشری و دستکاری&nbsp;<span style="font-size: 11pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;">آزمایشگاهی است؟ هر چند&nbsp;</span></span></span></span></span></span></span></span></span><span style="font-family: IRANYekan; font-size: 11pt;">ممکن است عامل طبیعی آن </span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Sakkal Majalla&quot;; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;">– <span style="font-family: IRANYekan; font-size: 11pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;">خفاش یا هر حیوان دیگر</span></span></span></span></span></span><span style="font-family: IRANYekan; font-size: 11pt;">- در فرآیند گسترش این ویروس تأثیرگذار باشد، اما آزمایشگاهی&nbsp;</span><span style="font-size: 11pt; font-family: IRANYekan;">بودن ویروس کرونا را نمیتوان به آسانی رد کرد.&nbsp;</span></div><div><font face="IRANYekan"><span style="font-size: 14.6667px; background-color: rgb(51, 255, 255);">لینک دانلود رایگان کتاب - جلد اول</span></font></div><div><a href="https://pru.isu.ac.ir/content/6079/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%9B-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7">https://pru.isu.ac.ir/content/6079/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%9B-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7</a></div><div><font face="IRANYekan"><span style="font-size: 14.6667px;">&nbsp;</span></font></div><div><img src="http://uupload.ir/files/22hm_%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%87%D8%A7_%D9%88_%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7_%D8%AC%D9%84%D8%AF_%D8%A7%D9%88%D9%84.jpg" alt="22hm_آزمون_کرونا_دیدگاه_ها_و_راهبردها_جلد_اول.jpg"></div> text/html 2020-02-20T12:13:18+01:00 culturalgeography.mihanblog.com دکتر علی احمدی دلالت های راهبردی ارتباطات میان فرهنگی برای همگرایی اسلامی با تأکید بر راهپیمایی اربعین http://culturalgeography.mihanblog.com/post/59 <div><span class="article_title bold" style="color: rgb(65, 65, 65); font-family: rtl-font, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; text-align: right; box-sizing: border-box; padding-bottom: 1px; margin-top: 0px;">مقاله:‌ <b>دلالت‌های راهبردی ارتباطات میان‌فرهنگی برای همگرایی اسلامی با تأکید بر راهپیمایی اربعین</b> در <span style="background-color: rgb(102, 255, 255);">فصلنامه نامه فرهنگ و ارتباطات در دوره 3، شماره 1- شماره پیاپی 5-&nbsp;</span></span><span style="color: rgb(65, 65, 65); font-family: rtl-font, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; text-align: right;"><span style="background-color: rgb(102, 255, 255);">پاییز و زمستان 1397 </span>منتشر شده است.&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: rtl-font, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"><b>چکیده</b></span></div> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: rtl-font, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"><font size="3">امکان و ظرفیت‌های پیاده‌روی عظیم اربعین به مثابه یک آیین و منسک معنوی را می‌توان از زوایای مختلف مورد مداقه قرار داد. در سال‌های اخیر به دلیل حضور گسترده زائران اربعین در عراق و آثار و پیامدهای جهانی آن به مثابه یک پدیده آیینی عظیم، توجه اندیشمندان حوزه‌های جامعه‌شناسی دین، علوم ارتباطات، مطالعات فرهنگی، مطالعات تاریخی و تمدنی به این موضوع جلب شده و با رویکردهای اجتماعی، ارتباطی، فرهنگی و تمدنی به ظرفیت‌های آن پرداخته‌اند. در این راستا، به دلیل تماس فرهنگی زائران کشورهای مختلف جهان اسلام و از فِرق مختلف و برخی ادیان در این آیین مشترک معنوی، مسئله ارتباطات میان‌فرهنگی یکی از مسائل برجسته به شمار می‌آید. لذا این سؤال مطرح می‌شود که چه راهبردها و سازوکارهایی برای تقویت همگرایی و تسهیل ارتباطات میان‌فرهنگی زائران ایرانی و عراقی وجود دارد؟ از اینرو، نقش گروه‌ها و نهادهای فرهنگی و سیاست‌گذاری نسبت به تحقق این امر مهم شایان توجه است. این مقاله با تمرکز بر ارتباطات میان‌فرهنگی در پی تبیین سیاست‌های مهم و اثرگذار در افزایش همگرایی میان‌فرهنگی میان ملت‌ها در راهپیمایی اربعین می‌باشد. با استفاده از نظریه تطابق میان‌فرهنگی سازوکارهایی مانند گفتگوی همدلانه، پذیرایی از میهمانان سایر کشورها، ارتباطات غیرکلامی و نظایر آن بر تقویت ارتباطات میان‌فرهنگی ملت‌های حاضر در اربعین در قالب‌های همگرایی، فرهنگ‌پذیری، تنظیم و اتحاد می‌افزاید و بر کیفیت ارتباطات آنها مطلوبیت می‌بخشد و لذا حضور سالانه میلیون‌ها زائر با تمایزات هویتی در امر مشترک آیینی و مذهبی، بیانگر بسط تمدنی از طریق مناسبات انسانی و ارتباطات میان‌فرهنگی در راهپیمایی اربعین حسینی (علیه‌السلام) خواهد بود.</font></span><div><br></div><div style="text-align: justify;"><font color="#333333" face="rtl-font, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3">برای دانلود مقاله در پایگاه فصلنامه نامه فرهنگ و ارتباطات در&nbsp;&nbsp;</font><a href="http://lcc.journals.isu.ac.ir/article_2703.html">http://lcc.journals.isu.ac.ir/article_2703.html</a>&nbsp;کلیک کنید.&nbsp;</div> text/html 2020-01-22T04:44:28+01:00 culturalgeography.mihanblog.com دکتر علی احمدی کتاب دریچه ای مفهومی به ایثار اجتماعی http://culturalgeography.mihanblog.com/post/56 <div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:130%;background:white;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:130%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Mihan-Iransans;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Mihan-Iransans;color:black;background: #92D050;mso-bidi-language:FA">کتاب دریچه ای مفهومی به ایثار اجتماعی در زمستان سال 1398 در انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام منتشر شده است.&nbsp;</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:130%;background:white;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:130%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Mihan-Iransans;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Mihan-Iransans;color:black;background: #92D050;mso-bidi-language:FA">در مقدمه کتاب آمده است</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:130%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Mihan-Iransans;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Mihan-Iransans;color:black;mso-bidi-language:FA">:‌<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:130%;background:white;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:130%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Mihan-Iransans;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Mihan-Iransans;color:black;mso-bidi-language:FA">ایثار اجتماعی به عنوان یک مولفه دگرخواهانه، یکی از عوامل ایجاد و تقویت سرمایه اجتماعی است که از نتایج آن می توان به احساس تعلق و اعتماد عمومی اشاره کرد.&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size:8.5pt;line-height:130%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:130%;background:white;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:130%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Mihan-Iransans;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Mihan-Iransans;color:black;mso-bidi-language:FA">کتاب حاضر مجموعه مباحثی است که در 15 نشست علمی در قالب </span><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:130%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Mihan-Iransans;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Mihan-Iransans;color:#00B050;mso-bidi-language:FA">"هیأت اندیشه‌ورز ایثار اجتماعی"</span></b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt; line-height:130%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Mihan-Iransans; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Mihan-Iransans; color:#00B050;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="FA" style="font-size: 10.0pt;line-height:130%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Mihan-Iransans;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: Mihan-Iransans;color:black;mso-bidi-language:FA">در دانشگاه امام صادق علیه‌السلام و با حمایت دبیرخانه شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت تشکیل شده و تلاش می‌کند مسئله ایثار اجتماعی را از دریچه‌های مختلف مفهومی و نظری مورد بررسی و کنکاش قرار دهد.&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size:8.5pt;line-height: 130%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:130%;background:white;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:130%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Mihan-Iransans;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Mihan-Iransans;color:#0070C0; mso-bidi-language:FA">اعضای علمی هیات اندیشه ورز</span></b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:130%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Mihan-Iransans;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Mihan-Iransans;color:#0070C0;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:130%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Mihan-Iransans;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Mihan-Iransans;color:black;mso-bidi-language:FA">که مباحث و مباحثه آنها سنگ بنای این کتاب را گذاشته است؛ آقایان دکتر محسن ردادی، دکتر وحید یاوری، دکتر سید مهدی غمامی، دکتر محمد سلیمانی، دکتر سیدمجید امامی، <b>دکتر علی احمدی </b>و دکتر سیدجواد حسینی بودند. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:130%;background:white;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:130%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Mihan-Iransans;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Mihan-Iransans;color:black;mso-bidi-language:FA">همچنین آقایان&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;line-height:130%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Mihan-Iransans; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Mihan-Iransans; color:black">دکتر سیدمجید امامی و <b>دکتر علی احمدی </b>به عنوان <b>همکاران و همفکران این اثر</b> بودند که</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:130%;font-family:&quot;Mihan-Iransans&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:Tahoma; color:black"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;line-height:130%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Mihan-Iransans;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Mihan-Iransans;color:black">حمایت و کمک های زیادی در جهت تدوین این اثر داشتند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:130%;font-family:&quot;Mihan-Iransans&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:Tahoma; color:black"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="LTR" style="font-size:8.5pt;line-height:130%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black"><o:p></o:p></span></p><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/mlch_ایثار.jpg" alt="ایثار"></div> text/html 2019-12-12T08:22:46+01:00 culturalgeography.mihanblog.com دکتر علی احمدی نقش اجتماعی ایثار در رفع چالش آب و توسعه زندگی شهری در ایران http://culturalgeography.mihanblog.com/post/54 <div><font face="B Mitra"><span style="font-size: 18.6667px;">چکیده مقاله نقش اجتماعی ایثار در رفع چالش آب و توسعه زندگی شهری در ایران که در کتاب <span style="background-color: rgb(51, 255, 255);">مجموعه چکیده مقالات دومین همایش ملی ایثار اجتماعی </span>منتشر شد. این همایش در 26 آذر ماه 1398 با همکاری دانشگاه امام صادق علیه السلام و دبیرخانه شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت در تهران برگزار شد.&nbsp;</span></font></div> <span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: FA">بر اساس نظریه‌ "هیدرولیک"، تمدن‌های بشری در بخش‌هایی از مناطق جغرافیایی که دارای آب‌وهوای مساعد و خاک حاصلخیز بوده ظاهر شده است. مطابق این نظریه، پیدایش شهرها به تفسیر اکولوژیک از شهرنشینی بسیار نزدیک است و در این رابطه آب منبع اصلی و عامل مهمی در شکل‌گیری تمدن‌ها به‌شمار می‌آید. در مناطق خشک و کم آب شکل‌گیری تمدن‌ها و شهرها متأثر از این نگاه و نظریه بوده و <b>مسئله</b> کمبود آب در مناطق مختلف مسائلی همچون ضعف در تولید کشاورزی، عدم تراکم جمعیت، و سایر محدودیت‌های زیست محیطی را بوجود آورده است. کمبود آب در ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی آن و قرار گرفتن در کمربند خشکی کره زمین همواره در شکل‌گیری، پایداری و توسعه شهرها چالش‌برانگیز بوده است. چرا که بحران آب، مجموعه‌ چالش‌های متعدد و وابسته به هم را به همراه دارد و در بلندمدت، مسائل راهبردی همچون مسائل اقتصادی، امنیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شهرهای ایران را ایجاد می‌کند.&nbsp;</span><div><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: FA"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/jwey_جلد_کتاب_مجموعه_مقالات.jpg" alt="کتاب مجموعه مقالات"></span></div> text/html 2018-11-26T06:57:45+01:00 culturalgeography.mihanblog.com دکتر علی احمدی مبانی اطلس فرهنگی؛ با تأکید بر اطلس زبان و ادبیات فارسی http://culturalgeography.mihanblog.com/post/53 <div>مطالعات جغرافیای فرهنگی به تناسب ارتباطش با حوزه فرهنگ، گستره وسیعی را شامل می شود و نمی توان این مطالعات را به یک یا چند موضوع فرهنگی محدود کرد. تغییرات فرهنگی، نمادهای فرهنگی در پدیده های جغرافیایی، هویت، زبان، تحول و تغییرات و اشاعه فرهنگی، و ... از جمله آنهاست.&nbsp;</div>در این رابطه و با توجه به اینکه زبان یکی از مؤلفه های مهم در مطالعات فرهنگی است، جغرافیای فرهنگی از منظر خود به این مقوله وارد می شود. هر چند تهیه اطلس زبان language atlas یکی از انواع اطلس‌های فرهنگی است که&nbsp; زبان‌شناسان آن را تهیه می کنند لیکن جغرافیدان فرهنگی می تواند در این زمینه هم از نظر علمی و هم از نظر تکنیکی و روشی به تهیه اینگونه اطلس ها کمک کند. در این نوع اطلس‌ها عمدتا توزیع و پراکنش زبان‌ها، گویش‌ها و لهجه‌های یک زبان و تعیین مناطق و محدوده های زبانی محوریت دارد.<div>در تاریخ 97/8/1 به دعوت معاونت امور بین الملل<span style="background-color: rgb(102, 204, 204);"> بنیاد سعدی</span> (آموزش زبان فارسی در جهان) سخنرانی علمی با عنوان <span style="background-color: rgb(102, 204, 204);">" مبانی اطلس فرهنگی؛ با تأکید بر اطلس زبان و ادبیات فارسی"</span> داشتم. تعریف، تاریخچه تهیه اطلس زبانی، ویژگی‌ها، . ... و نمونه هایی از اطلس های زبان در جهان ارائه شد. اطلس جهانی ساختارهای زبانی و اطلس زبان‌های در معرض خطر جهان یونسکو&nbsp; از جمله نمونه های جهانی بودند که از نظر محتوا و ویژگی مورد بحث قرار گرفتند.&nbsp;</div> text/html 2018-05-01T10:39:39+01:00 culturalgeography.mihanblog.com دکتر علی احمدی کتاب اطلس فرهنگی؛ چیستی، فرایند تدوین و کاربردهای آن http://culturalgeography.mihanblog.com/post/52 <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="FA" style="line-height: 107%; font-family: &quot;B Lotus&quot;; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/97pz_ketab.jpg" alt=" اطلس فرهنگی (چیستی، فرایند تدوین و کاربرد آن )" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">ا</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 8pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="FA" style="line-height: 107%; font-family: &quot;B Lotus&quot;; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;">Cultural Atlas </span></p><p style="margin: 0cm 0cm 8pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="FA" style="line-height: 107%; font-family: &quot;B Lotus&quot;; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;">The Nature, Process and its Applications</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 8pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="FA" style="line-height: 107%; font-family: &quot;B Lotus&quot;; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;">اطلس فرهنگی شامل اطلاعات تلفیقی گوناگون در قالب نقشه‌های موضوعی در حیطه فرهنگ است. اینگونه اطلس‌ها در یک یا چند موضوع فرهنگی و در ابعاد مکانی و زمانی تهیه می‌شود. از این اطلاعات گسترده، دقیق و جامع می‌توان در مراحل مختلف سیاستگذاری و برنامه‌ریزی بهره گرفت. </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 107%; font-family: &quot;B Lotus&quot;; font-size: 14pt;">این کتاب پیش‌درآمدی برای ورود به مباحث نظری و ملاحظات کاربردی اطلس فرهنگی است. این اثر علاوه بر توضیح و تشریح مفاهیم و اصطلاحات تخصصی، به تبیین چیستی، ضرورت‌ها، و چگونگی تهیه و تدوین اطلس فرهنگی ‌می‌پردازد. قابلیت‌ها و مزایای متعدد اطلس فرهنگی از جمله جامعیت داده‌ها و اطلاعات، شناسایی مسائل گوناگون فرهنگی و رصد دقیق این مسائل در ابعاد مکانی و فضایی موجب اقبال سیاستگذاران، مدیران و برنامه‌ریزان فرهنگی در بهره‌گیری از این ابزار ارزنده شده است. مطالعه این کتاب به مسوولان فرهنگی و اجتماعی، دانشجویان و پژوهشگران حوزه‌های فرهنگ، جغرافیای فرهنگی، فناوری و ارتباطات پیشنهاد می‌شود. </span></p><p style="margin: 0cm 0cm 8pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="line-height: 107%; font-family: &quot;B Lotus&quot;; font-size: 14pt;">این کتاب در اردیبهشت ماه 1397 توسط&nbsp;دکتر علی احمدی و در&nbsp;<span style="background-color: rgb(51, 255, 255);">انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام&nbsp;&nbsp;</span> چاپ و منتشر&nbsp;شد.&nbsp;&nbsp;</span><img align="baseline" alt="" src="http://up.upinja.com/8br2w.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0" style="font-family: &quot;B Lotus&quot;; font-size: 14pt;"></p> text/html 2018-04-05T06:55:12+01:00 culturalgeography.mihanblog.com دکتر علی احمدی اطلس فرهنگی ایران؛ مؤلفه محوری در پیوست‌نگاری و مهندسی فرهنگی http://culturalgeography.mihanblog.com/post/51 <table width="98%" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px;" dir="rtl" cellspacing="2" cellpadding="0"><tbody><tr><td class="article_abstract" id="abs_fa" style="padding: 1px 5px; text-align: justify; line-height: 16px; direction: rtl; -ms-word-wrap: break-word; max-width: 700px;" colspan="2"><em>یکی از شیوه‌های تحلیل پدیده‌های فرهنگی در حوزه سیاست‌گذاری فرهنگی تهیه اطلس فرهنگی است. در کشورهای توسعه‌یافته مانند فرانسه، آمریکا، انگلستان و روسیه داده‌های پایه فرهنگی و مردم‌شناختی در مهندسی فرهنگی (کلان) کشورشان به‌طور مستمر مورد استفاده قرار می‌گیرد‌ و نتایج آن در اطلس فرهنگی ارائه می‌شود. به هر حال، هر‌گونه اقدام و فعالیتی در دایره ارزیابی تأثیرات اجتماعی و یا پیوست</em><em>‌</em><em>نگاری فرهنگی و در نگاهی کلان</em><em>‌</em><em>تر تدوین چارچوب سیاست‌گذاری فرهنگی در کشور مانند تدوین نقشه مهندسی فرهنگی کشور، نیازمند خوانشی فرهنگی در قالب شاخص</em><em>‌</em><em>ها و مؤلفه</em><em>‌</em><em>هایی فرهنگی است که یکی از آن‌ها اطلس فرهنگی می‌باشد</em>.<br><table width="98%" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;" dir="rtl" cellspacing="2" cellpadding="0"><tbody><tr><td class="article_abstract" id="abs_fa" style="padding: 1px 5px; text-align: justify; line-height: 16px; direction: rtl; -ms-word-wrap: break-word; max-width: 700px;" colspan="2"></td></tr></tbody></table><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 8pt;"><b><span lang="AR-SA" style='color: rgb(51, 51, 51); line-height: 107%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 9pt;' dir="RTL">این مقاله&nbsp;در <span style="background: rgb(0, 204, 255);">دوره 24 شماره 52 پاییز و زمستان&nbsp;دو فصلنامه دین و ارتباطات</span> چاپ شده است.</span></b></p><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font><br></td></tr></tbody></table> text/html 2018-03-07T08:28:57+01:00 culturalgeography.mihanblog.com دکتر علی احمدی جغرافیای فرهنگی http://culturalgeography.mihanblog.com/post/50 <p> <strong> </strong><font face="Times New Roman" size="3"> <br></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 8pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><strong><span lang="AR-SA" style='line-height: 107%; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;'>مقاله&nbsp;جغرافیای فرهنگی </span></strong><strong><span lang="FA" style='line-height: 107%; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA;'>نوشته </span></strong><strong><span style='line-height: 107%; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;' dir="LTR">David L. Sills </span></strong><strong><span lang="FA" style='line-height: 107%; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA;'><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span>ا</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style='line-height: 107%; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;'>ز مدخل های&nbsp;دانشنامه بین المللی علوم اجتماعی&nbsp;می‌باشد که توسط&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style='line-height: 107%; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;' dir="LTR"> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style='line-height: 107%; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;'>علی احمدی ترجمه شده است.&nbsp;این مقاله نحوه شکل‌گیری و تکوین جغرافیای فرهنگی، محتوا و قلمرو جغرافیای فرهنگی، اهداف و روش ها، و ارتباط این حوزه با حوزه های علمی پیرامونی خود را بیان می‌کند. </span></strong></p><font face="Times New Roman" size="3"><p> <br></p><p style="margin: 0cm 0cm 8pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><strong><span lang="AR-SA" style='font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;'>این مقاله در <span style="background: aqua;">مجله اندیشه صادق شماره 16 تا 19 ، پاییز 83 تا تابستان </span>1384 منتشر شده است.</span></strong></p></font><p><br></p><p><font face="Times New Roman" size="3">لینک مقاله:‌</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3"><a href="http://s8.picofile.com/file/8321129568/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C.pdf.html">http://s8.picofile.com/file/8321129568/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C.pdf.html</a></font></p> text/html 2017-11-05T09:50:37+01:00 culturalgeography.mihanblog.com دکتر علی احمدی معرفی و نقد کتاب اقوام ایرانی و نقش آن در حاکمیت http://culturalgeography.mihanblog.com/post/49 <p> <font face="Times New Roman" size="3"> </font><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;B Mitra&quot;; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;">مقاله معرفی و نقد کتاب اقوام ایرانی و نقش آن در حاکمیت <span style="background: rgb(168, 208, 141); mso-shading-themecolor: accent6; mso-shading-themetint: 153;">در شماره 13 و 14 فصلنامه نقد کتاب تاریخ سال 1396</span> منتشر شد.</span><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Cambria;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;B Mitra&quot;; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;">در این مقاله ضمن معرفی کتاب به نقد شکلی و محتوایی پرداخته شده است. </span></p><p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;B Mitra&quot;; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;">تنوع و تکثر قومی در ترکیب جمعیتی ایران موضوع مهمی است که توجه نویسندگان مختلف به خود جلب کرده است. حضور قومیت های مختلف فارس، آذری، کرد، بلوچ، ترکمن، عرب و لر در جغرافیای فرهنگی ایران بیانگر چنین تنوعی است. مدیریت سیاسی و فرهنگی در پهنه جغرافیای فرهنگی ایران نیازمند شناخت شاخه‌های گوناگون و متنوع زبانی، مذهبی، قومی و فرهنگی کشور است. </span></p> text/html 2017-11-02T06:03:34+01:00 culturalgeography.mihanblog.com دکتر علی احمدی کتاب متون تخصصی انگلیسی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی http://culturalgeography.mihanblog.com/post/46 <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-size: x-large;"><span style="font-family: B Lotus;"><font size="4"><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: &quot;B Lotus&quot;; font-size: 8pt;"><p><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: &quot;B Lotus&quot;; font-size: 14pt;">کتاب متون تخصصی انگلیسی با شمارگان 3000 جلد توسط <span style="background: aqua; mso-highlight: aqua;">انتشارات</span></span><span lang="AR-SA" style="background: aqua; color: black; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14pt; mso-highlight: aqua; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="background: aqua; color: black; font-family: &quot;B Lotus&quot;; font-size: 14pt; mso-highlight: aqua;">سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در سال 1392</span><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: &quot;B Lotus&quot;; font-size: 14pt;"> به چاپ رسید. این کتاب شامل 16 درس برای استفاده دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی می باشد.</span></p></span></font></span></span></span><p><br></p><div align="left" dir="ltr"><table align="left" class="MsoNormalTable" style="margin: auto 6.75pt; border-collapse: collapse; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-table-lspace: 9.0pt; mso-table-rspace: 9.0pt; mso-table-anchor-vertical: page; mso-table-anchor-horizontal: margin; mso-table-left: left; mso-table-top: 252.05pt; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes;"><td width="243" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; border: rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 182.6pt; background-color: transparent;"><p align="right" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: left; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: page; mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-top: 252.05pt; mso-height-rule: exactly;" dir="RTL"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Gothic Std B&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt; mso-bidi-font-family: Titr;" dir="LTR">Lesson 1</span></p></td><td width="359" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; border: rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 269.35pt; background-color: transparent;"><p align="right" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: left; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: page; mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-top: 252.05pt; mso-height-rule: exactly;" dir="RTL"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Gothic Std B&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt; mso-bidi-font-family: Titr;" dir="LTR">APPROACHING THE RURAL</span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 1;"><td width="243" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; border: rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 182.6pt; background-color: transparent;"><p align="right" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: left; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: page; mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-top: 252.05pt; mso-height-rule: exactly;" dir="RTL"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Gothic Std B&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt; mso-bidi-font-family: Titr;" dir="LTR">Lesson 2</span></p></td><td width="359" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; border: rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 269.35pt; background-color: transparent;"><p align="right" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: left; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: page; mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-top: 252.05pt; mso-height-rule: exactly;" dir="RTL"><strong><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Gothic Std B&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt; mso-bidi-font-family: Titr;" dir="LTR">DEVELOPING THE RURAL</span></strong></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 2;"><td width="243" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; border: rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 182.6pt; background-color: transparent;"><p align="right" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: left; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: page; mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-top: 252.05pt; mso-height-rule: exactly;" dir="RTL"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Gothic Std B&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt; mso-bidi-font-family: Titr;" dir="LTR">Lesson 3</span></p></td><td width="359" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; border: rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 269.35pt; background-color: transparent;"><p align="right" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: left; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: page; mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-top: 252.05pt; mso-height-rule: exactly;" dir="RTL"><strong><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Gothic Std B&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt; mso-bidi-font-family: Titr;" dir="LTR">Rural Property Planning</span></strong></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 3;"><td width="243" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; border: rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 182.6pt; background-color: transparent;"><p align="right" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: left; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: page; mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-top: 252.05pt; mso-height-rule: exactly;" dir="RTL"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Gothic Std B&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt; mso-bidi-font-family: Titr;" dir="LTR">Lesson 4</span></p></td><td width="359" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; border: rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 269.35pt; background-color: transparent;"><p align="right" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: left; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: page; mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-top: 252.05pt; mso-height-rule: exactly;" dir="RTL"><strong><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Gothic Std B&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt; mso-bidi-font-family: Titr;" dir="LTR">Human Elements in Rural Analysis</span></strong></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 4;"><td width="243" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; border: rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 182.6pt; background-color: transparent;"><p align="right" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: left; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: page; mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-top: 252.05pt; mso-height-rule: exactly;" dir="RTL"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Gothic Std B&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt; mso-bidi-font-family: Titr;" dir="LTR">Lesson 5</span></p></td><td width="359" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; border: rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 269.35pt; background-color: transparent;"><p align="right" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: left; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: page; mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-top: 252.05pt; mso-height-rule: exactly;" dir="RTL"><strong><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Gothic Std B&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt; mso-bidi-font-family: Titr;" dir="LTR">RURAL SETTELMENT</span></strong></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 5;"><td width="243" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; border: rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 182.6pt; background-color: transparent;"><p align="right" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: left; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: page; mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-top: 252.05pt; mso-height-rule: exactly;" dir="RTL"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Gothic Std B&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt; mso-bidi-font-family: Titr;" dir="LTR">Lesson 6</span></p></td><td width="359" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; border: rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 269.35pt; background-color: transparent;"><p align="right" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: left; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: page; mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-top: 252.05pt; mso-height-rule: exactly;" dir="RTL"><strong><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Gothic Std B&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt; mso-bidi-font-family: Titr;" dir="LTR">AGRICULTURE</span></strong></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 6;"><td width="243" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; border: rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 182.6pt; background-color: transparent;"><p align="right" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: left; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: page; mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-top: 252.05pt; mso-height-rule: exactly;" dir="RTL"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Gothic Std B&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt; mso-bidi-font-family: Titr;" dir="LTR">Lesson 7</span></p></td><td width="359" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; border: rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 269.35pt; background-color: transparent;"><p align="right" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: left; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: page; mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-top: 252.05pt; mso-height-rule: exactly;" dir="RTL"><strong><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Gothic Std B&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt; mso-bidi-font-family: Titr;" dir="LTR">TRANSITIONAL SETTLEMENT</span></strong></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 7;"><td width="243" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; border: rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 182.6pt; background-color: transparent;"><p align="right" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: left; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: page; mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-top: 252.05pt; mso-height-rule: exactly;" dir="RTL"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Gothic Std B&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt; mso-bidi-font-family: Titr;" dir="LTR">Lesson 8</span></p></td><td width="359" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; border: rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 269.35pt; background-color: transparent;"><p align="right" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: left; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: page; mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-top: 252.05pt; mso-height-rule: exactly;" dir="RTL"><strong><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Gothic Std B&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt; mso-bidi-font-family: Titr;" dir="LTR">MOBILITY IN RURAL AREAS</span></strong></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 8;"><td width="243" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; border: rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 182.6pt; background-color: transparent;"><p align="right" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: left; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: page; mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-top: 252.05pt; mso-height-rule: exactly;" dir="RTL"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Gothic Std B&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt; mso-bidi-font-family: Titr;" dir="LTR">Lesson 9</span></p></td><td width="359" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; border: rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 269.35pt; background-color: transparent;"><p align="right" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: left; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: page; mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-top: 252.05pt; mso-height-rule: exactly;" dir="RTL"><strong><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Gothic Std B&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt; mso-bidi-font-family: Titr;" dir="LTR">QULITY OF LIFE(1)</span></strong></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 9;"><td width="243" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; border: rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 182.6pt; background-color: transparent;"><p align="right" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: left; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: page; mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-top: 252.05pt; mso-height-rule: exactly;" dir="RTL"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Gothic Std B&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt; mso-bidi-font-family: Titr;" dir="LTR">Lesson 10</span></p></td><td width="359" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; border: rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 269.35pt; background-color: transparent;"><p align="right" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: left; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: page; mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-top: 252.05pt; mso-height-rule: exactly;" dir="RTL"><strong><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Gothic Std B&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt; mso-bidi-font-family: Titr;" dir="LTR">QUALITY OF LIFE(2)</span></strong></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 10;"><td width="243" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; border: rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 182.6pt; background-color: transparent;"><p align="right" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: left; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: page; mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-top: 252.05pt; mso-height-rule: exactly;" dir="RTL"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Gothic Std B&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt; mso-bidi-font-family: Titr;" dir="LTR">Lesson 11</span></p></td><td width="359" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; border: rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 269.35pt; background-color: transparent;"><p align="right" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: left; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: page; mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-top: 252.05pt; mso-height-rule: exactly;" dir="RTL"><strong><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Gothic Std B&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt; mso-bidi-font-family: Titr;" dir="LTR">RURAL TOURISM</span></strong></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 11;"><td width="243" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; border: rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 182.6pt; background-color: transparent;"><p align="right" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: left; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: page; mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-top: 252.05pt; mso-height-rule: exactly;" dir="RTL"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Gothic Std B&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt; mso-bidi-font-family: Titr;" dir="LTR">Lesson 12</span></p></td><td width="359" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; border: rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 269.35pt; background-color: transparent;"><p align="right" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: left; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: page; mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-top: 252.05pt; mso-height-rule: exactly;" dir="RTL"><strong><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Gothic Std B&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt; mso-bidi-font-family: Titr;" dir="LTR">GIS FOR RURAL GEOGRAPHY</span></strong></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 12;"><td width="243" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; border: rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 182.6pt; background-color: transparent;"><p align="right" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: left; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: page; mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-top: 252.05pt; mso-height-rule: exactly;" dir="RTL"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Gothic Std B&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt; mso-bidi-font-family: Titr;" dir="LTR">Lesson 13</span></p></td><td width="359" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; border: rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 269.35pt; background-color: transparent;"><p align="right" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: left; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: page; mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-top: 252.05pt; mso-height-rule: exactly;" dir="RTL"><strong><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Gothic Std B&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt; mso-bidi-font-family: Titr;" dir="LTR">Green Revolution</span></strong></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 13;"><td width="243" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; border: rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 182.6pt; background-color: transparent;"><p align="right" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: left; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: page; mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-top: 252.05pt; mso-height-rule: exactly;" dir="RTL"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Gothic Std B&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt; mso-bidi-font-family: Titr;" dir="LTR">Lesson 14</span></p></td><td width="359" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; border: rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 269.35pt; background-color: transparent;"><p align="right" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: left; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: page; mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-top: 252.05pt; mso-height-rule: exactly;" dir="RTL"><strong><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Gothic Std B&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt; mso-bidi-font-family: Titr;" dir="LTR">RURAL POVERTY</span></strong></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 14;"><td width="243" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; border: rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 182.6pt; background-color: transparent;"><p align="right" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: left; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: page; mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-top: 252.05pt; mso-height-rule: exactly;" dir="RTL"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Gothic Std B&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt; mso-bidi-font-family: Titr;" dir="LTR">Lesson 15</span></p></td><td width="359" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; border: rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 269.35pt; background-color: transparent;"><p align="right" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: left; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: page; mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-top: 252.05pt; mso-height-rule: exactly;" dir="RTL"><strong><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Gothic Std B&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt; mso-bidi-font-family: Titr;" dir="LTR">RURAL TRANSPORT</span></strong></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 15; mso-yfti-lastrow: yes;"><td width="243" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; border: rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 182.6pt; background-color: transparent;"><p align="right" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: left; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: page; mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-top: 252.05pt; mso-height-rule: exactly;" dir="RTL"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Gothic Std B&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt; mso-bidi-font-family: Titr;" dir="LTR">Lesson 16</span></p></td><td width="359" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; border: rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 269.35pt; background-color: transparent;"><p align="right" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: left; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: page; mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-top: 252.05pt; mso-height-rule: exactly;" dir="RTL"><strong><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Gothic Std B&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt; mso-bidi-font-family: Titr;" dir="LTR">LOCATION THEORY</span></strong></p><p align="right" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: left; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: page; mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-top: 252.05pt; mso-height-rule: exactly;" dir="RTL"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/dndf_تخصصی.jpg" alt=""></p><p align="right" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: left; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: page; mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-top: 252.05pt; mso-height-rule: exactly;" dir="RTL"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.upinja.com/7r8ij.jpg" alt=""></p></td></tr></tbody></table></div> text/html 2017-08-06T03:11:59+01:00 culturalgeography.mihanblog.com دکتر علی احمدی هژمونی فرهنگ بر جغرافیا http://culturalgeography.mihanblog.com/post/45 <p> <font face="Times New Roman" size="3"> <br></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 8pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><b><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><font size="3">مقاله هژمونی فرهنگ بر جغرافیا معرفی و نقدی است بر کتاب اصول و مبانی جغرافیای فرهنگی با تأکید بر ایران&nbsp;که <span style="background: rgb(146, 208, 80);">در شماره 13 فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی سال 1396 </span></font><font size="3">منتشر شده است.</font></span></b></p><p><font face="Times New Roman" size="3"> </font>لینک دانلود مقاله در آدرس&nbsp;<a href="http://ssbr.faslnameh.org/browse.php?mag_id=9&amp;slc_lang=fa&amp;sid=1">http://ssbr.faslnameh.org/browse.php?mag_id=9&amp;slc_lang=fa&amp;sid=1</a></p><p>در بخشی از این مقاله آمده است:</p><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-font-size: 11.0pt;"><p><br></p><font size="3"><p> این کتاب نخستین اثر تألیفی در حیطة جغرافیای فرهنگی است که با رویکرد فرهنگی ـ سیاسی در چهار فصل و یک مقدمه به رشتة تحریر درآمده‌است. این کتاب به‌عنوان منبع درسی برای دانشجویان مقطع کارشناسی جغرافیا نوشته شده و با طرح مباحثی مرتبط به‌دنبال شناساندن اصول و مبانی این شاخه از جغرافیای انسانی است.&nbsp; <font face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 12pt;">موضوع «انسان» از بنیادی‌ترین موضوعات و مفاهیم در علوم انسانی و اجتماعی به‌شمار می‌آید. علوم اجتماعی و شاخه‌های متعدد آن، همواره موضوع انسان را مطمح نظر داشته و دیدگاه‌ها و مباحث و نظریه‌های خود را در ارتباط با هستة اصلی این علوم یعنی «انسان» ارائه می‌دهند. به‌طور مثال جامعه‌شناسی به مطالعة انسان در اجتماع براساس سه مفهوم محوری «فرد»، «گروه» و «جامعه» می‌پردازد. علوم سیاسی به مطالعة نظام‌مند رفتار، تفکرات و فعالیت‌های سیاسی انسان برمبنای مفاهیمی همچون «حکومت» و «سیاست» و «قدرت» می‌پردازد. جغرافیا به دو مفهوم کلیدی «محیط طبیعی» و «انسان» و رابطة میان آن‌ها عنایت می‌کند و فرآیندها و نتایح حاصل از روابط انسان و محیط را رصد می‌کند. بنابراین، نقش محوری انسان در رشته‌های مختلف‌ علوم انسانی و<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>اجتماعی، نقشی بی‌بدیل است. </span></p><p><font face="Times New Roman"> </font><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US;" dir="RTL">تاریخ علم جغرافیا نشان می‌دهد تا قبل از قرن بیستم توجه به محیط طبیعی، مفهوم «انسان» را تحت‌الشعاع خود قرار داده‌است. به‌طوری‌که در یک دورة‌ طولانی پارادایم ....</span></p></font></span><p><br></p> text/html 2016-11-16T11:39:07+01:00 culturalgeography.mihanblog.com دکتر علی احمدی بحران هویت در عربستان سعودی http://culturalgeography.mihanblog.com/post/43 <p> <font size="3">&nbsp;<font face="Times New Roman"> </font><span lang="AR-SA" style='font-family: "Tahoma","sans-serif";'>مقاله <span style="background: rgb(189, 214, 238); mso-shading-themecolor: accent1; mso-shading-themetint: 102;">"بحران هویت در عربستان سعودی"</span> توسط <span style="background: rgb(255, 217, 102); mso-shading-themecolor: accent4; mso-shading-themetint: 153;">دکتر علی احمدی</span>&nbsp;با رویکرد جغرافیای فرهنگی در&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style='font-family: "Tahoma","sans-serif";'><span lang="AR-SA" style='line-height: 107%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;' dir="RTL"><span style="background: rgb(102, 255, 255);">شماره 37 (شماره اول از دوره چهارم -مرداد 1395)ماهنامه انقلاب اسلامی</span> از صفحه 168 تا 188 منتشر شد. </span></span></font></p><p><font face="Mihan-Koodak"><font face="Mihan-IransansLight"><font face="courier new,courier,monospace"><font size="3"><span lang="AR-SA" style='font-family: "Tahoma","sans-serif";'><span lang="AR-SA" style='line-height: 107%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;' dir="RTL"><span style="background: rgb(244, 176, 131); mso-shading-themecolor: accent2; mso-shading-themetint: 153;"><font size="3">یادآور می شود مقاله&nbsp;به اشتباه&nbsp;به نام دکتر حسن بشیر درج شده بود&nbsp;که این اشتباه&nbsp;در شماره بعدی </font></span></span></span></font><font size="3"><span lang="AR-SA" style='font-family: "Tahoma","sans-serif";'><span lang="AR-SA" style='line-height: 107%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;' dir="RTL"><span style="background: rgb(244, 176, 131); mso-shading-themecolor: accent2; mso-shading-themetint: 153;"><font size="3">(شهریور </font></span></span></span></font></font></font></font></p><p><font face="Mihan-Koodak"><font face="Mihan-IransansLight"><font face="courier new,courier,monospace"><font size="3"><span lang="AR-SA" style='font-family: "Tahoma","sans-serif";'><span lang="AR-SA" style='line-height: 107%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;' dir="RTL"><span style="background: rgb(244, 176, 131); mso-shading-themecolor: accent2; mso-shading-themetint: 153;"><font size="3">95 - شماره 38) تصحیح و&nbsp;به نام علی احمدی اصلاح شد</font></span><font size="3">.</font></span></span></font></font></font></font></p><p><font size="3">تحولات هویتی کشورها ناشی از عوامل گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که در جهان امروز به سرعت در حال تغییر و دگرگونی است. بررسی حوادث و رویدادهای سیاسی و تاریخی جهان نشان می‌دهد که پس از یک دوره هویت‌سازی‌های دولت‌های جدید که از آن می‌توان به صنعت «هویت ملی»&nbsp;یاد کرد، هویت‌های جدیدی شکل گرفته و در حال هویت‌یابی هستند. با فروپاشی امپراتوری عثمانی به وسیله غرب و تجزیه آن به کشورهای جدید، دولت ـ ملت‌های جدیدی در آسیای جنوب غربی ساخته شد. عربستان سعودی یکی از کشورهای جدیدی بود که پس از غلبه آل‌سعود بر سایر اقوام و قبایل عربستان، در سال 1932م. به عنوان یک کشور مستقل ایجاد شد. عبدالعزیز پس از فتح مکه و مدینه، ابتدا خود را پادشاه نجد و حجاز و سپس پادشاه عربستان سعودی نامید. ملک عبدالعزیز ابتدا 29 سال بر منطقه نجد و سپس 22 سال بر عربستان حکومت کرد...</font></p> text/html 2016-05-20T05:33:35+01:00 culturalgeography.mihanblog.com دکتر علی احمدی جغرافیای فرهنگی ظهور: بازخوانی موقعیت ها و سرزمین های موضوع فتن و علائم ظهور در اخبار شیعی http://culturalgeography.mihanblog.com/post/42 <p align="justify">مقاله ای با عنوان جغرافیای فرهنگی ظهور: بازخوانی موقعیت ها و سرزمین های موضوع فتن و علائم ظهور در اخبار شیعی در همایش بین المللی دکترین مهدویت که در تاریخ 31 و&nbsp;30/2/95 در شهر قم برگزار شد، ارائه گردید.&nbsp; </p><p align="justify"><span lang="FA" style='color: black; font-family: "B Lotus"; font-size: 14pt;'><font face="Times New Roman" size="3"> </font><span lang="FA" style='color: black; line-height: 150%; font-family: "B Lotus"; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;'>به گزارش <a href="http://iqna.ir/"><span style="color: rgb(66, 139, 202); text-decoration: none; text-underline: none;">خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)</span></a> دکتر علی احمدی، پژوهشگر جغرافیای فرهنگی دانشگاه امام صادق(ع) امروز، ۳۰ اردیبهشت ماه در کمیسیون دانشگاهی دوازدهمین <span style="background: rgb(153, 255, 255);">همایش دکترین مهدویت</span> در مقاله‌ای با عنوان </span><span lang="FA" style='line-height: 150%; font-family: "B Lotus"; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;'>جغرافیای فرهنگی ظهور: <b><span style="background: rgb(153, 255, 153);">بازخوانی موقعیت ‌ها و سرزمین های موضوع فتن و علائم ظهور در اخبار شیعی</span></b><span style="background: rgb(153, 255, 153);"> </span><span style="color: black;">گفت: این مسئله موضوعی میان رشته‌ای است که در ایران کمتر به آن پرداخته شده است. </span></span></span><span lang="FA" style='color: black; font-family: "B Lotus"; font-size: 14pt;'>در جغرافیای فرهنگی ظهور </span><span lang="AR-SA" style='color: black; font-family: "B Lotus"; font-size: 14pt;'>چند منطقه </span><span lang="FA" style='color: black; font-family: "B Lotus"; font-size: 14pt;'>فرهنگی و تمدنی </span><span lang="AR-SA" style='color: black; font-family: "B Lotus"; font-size: 14pt;'>نقش اساسی ایفاء </span><span lang="FA" style='color: black; font-family: "B Lotus"; font-size: 14pt;'>می‌کنند که&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style='color: black; font-family: "B Lotus"; font-size: 14pt;'>ویژگی‌های جغرافیایی این سرزمین‌ها</span><span lang="FA" style='color: black; font-family: "B Lotus"; font-size: 14pt;'> از منظر فرهنگی و تمدنی مدنظر است. شناخت این مناطق در </span><span lang="AR-SA" style='color: black; font-family: "B Lotus"; font-size: 14pt;'>دوره معاصر ما و در برنامه کلان احیای تمدن نوین اسلامی پیش رو می‌تواند بسیار راهبردی و کارساز باشند. </span><span lang="FA" style='color: black; line-height: 115%; font-family: "B Lotus"; font-size: 14pt;'>وی ادامه داد: عراق و به طور مشخص کوفه محل رویدادهای بسیاری در آخرالزمان است. این ناحیه فرهنگی به دلیل حضور انبیاء الهی از مرکزیت و اهمیت خاصی برخوردار است و این جایگاه </span><span lang="AR-SA" style='color: black; line-height: 115%; font-family: "B Lotus"; font-size: 14pt;'>تا قیام آخرالزمان و پایتختی این شهر به عنوان مرکز ملک عظیم </span><span lang="FA" style='color: black; line-height: 115%; font-family: "B Lotus"; font-size: 14pt;'>و مرکز حکومت حضرت قائم (عج)</span><span lang="AR-SA" style='color: black; line-height: 115%; font-family: "B Lotus"; font-size: 14pt;'>ادامه دارد. </span></p><p align="justify"><span lang="FA" style='color: black; line-height: 115%; font-family: "B Lotus"; font-size: 14pt;'>احمدی، شامات را از جمله سوریه فعلی و فلسطین را از دیگر جغرافیای ظهور برشمرد و گفت: موقعیت جغرافیایی و استراتژیک، دسترسی به دریای مدیترانه و&nbsp;همجواری با تمدن مصر از ویژگی های این منطقه است که بر این اساس می‌توان&nbsp;این منطقه را چهارراه جهان نامید. <br>همچنین ایشان گفت: بخش عمده روایات آخرالزمانی شامات به آخرین مرحله خروج سفیانی می‌پردازد. بنابراین منطقه شامات به دلیل خروج سفیانی از مناطق مهم در آخرالزمان است. </span><span lang="FA" style='color: black; font-family: "B Lotus"; font-size: 14pt;'>احمدی بیان کرد: جزیرة العرب و یمن در جغرافیای ظهور موضوعیت دارد و از علائم محتوم است، منطقه مصر نیز به لحاظ فرهنگی از دیگر مناطق راهبردی دوره ظهور است که در روایات بیان شده است. </span><span lang="FA" style='color: black; font-family: "B Lotus"; font-size: 14pt;'>احمدی عنوان کرد: ایران نیز از مناطقی است که در جغرافیایی ظهور نقش دارد و ایرانیان امام را یاری خواهند کرد و از آنان با عنوان جنبش خراسانی و اهل قم و .... یاد شده است. </span></p><p align="justify"><span lang="FA" style='color: black; font-family: "B Lotus"; font-size: 14pt;'>احمدی در ادامه افزود: سیاستهایی در جهت تغییر وضعیت جغرافیای فرهنگی ظهور دنبال می شود که عبارتست از: الف) محروم سازی و جداسازی برای انفکاک بین نواحی فرهنگی ظهور که اخیرا به سه شکل پیگیری می شود: 1- تجزیه کشورهای مسلمان بویژه کشورهای با اکثریت جمعیت شیعه. نظیر آنچه در عراق رخ داده است2- مبارزه با دولت‌ها و جنبش‌های شیعی مثل دولت شیعی در عراق‌ 3- منزوی کردن و قطع ارتباط کشورهای منطقه مقاومت. ب) استیلای فرهنگی و محو ارزشهای اسلامی مانند ترویج افراطی گری مذهبی، مصرف گرایی، <span>&nbsp;</span>ترویج <span>&nbsp;</span>بی حجابی در جامعه مسلمین، و ...</span><span lang="FA" style='color: black; font-family: "B Lotus"; font-size: 14pt;'>ج) ترویج جهان وطنی برای کسانی که عمدتا با شبکه مجازی کار می کنند. </span><span lang="FA" style='color: black; font-family: "B Lotus"; font-size: 14pt;'>د) تخریب آثار و اماکن فرهنگی و تمدنی&nbsp;همانند&nbsp;تخریب مکانهای مقدس و تشدید حملات به این مکانهای مقدس. <span>&nbsp;</span>و هـ)خلق جغرافیای فرهنگی جدید و ساختگی و&nbsp;ایجاد مکانهای اهریمنی از طریق نمادسازی های شیطانی و غیرالهی از دیگر برنامه های این گونه سیاستهاست. </span></p><p align="justify"><span lang="FA" style='color: black; font-family: "B Lotus"; font-size: 14pt;'>وی با اشاره به استفاده هوشمندانه انبیاء از سرزمین های تاثیرگذار عصر ظهور گفت: انقلاب اسلامی ایران با تاثیرات خود در مسیر ظهور نقش راهبردی دارد.</span></p><p align="justify"><span lang="FA" style='color: black; font-family: "B Lotus"; font-size: 14pt;'>آدرس سایت خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا)</span></p><p align="left"><a href="http://iqna.ir/fa/news/3499566/بررسی-جغرافیای-فرهنگی-عصر-ظهور-در-مقاله-پژوهشگر-دانشگاه-امام-صادقع">http://iqna.ir/fa/news/3499566/بررسی-جغرافیای-فرهنگی-عصر-ظهور-در-مقاله-پژوهشگر-دانشگاه-امام-صادقع</a><br></p><p align="justify"><span lang="FA" style='color: black; font-family: "B Lotus"; font-size: 14pt;'>منبع: خبرگزاری ایکنا&nbsp;&nbsp; </span></p> text/html 2016-05-20T05:22:10+01:00 culturalgeography.mihanblog.com دکتر علی احمدی ظرفیت های جغرافیای فرهنگی در مطالعات سیاستگذاری جمهوری اسلامی ایران http://culturalgeography.mihanblog.com/post/41 <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Lotus&quot;; font-size: 14pt;"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Lotus&quot;; font-size: 14pt;"><strong>سمیناری با عنوان <font style="background-color: rgb(153, 255, 255);">«ظرفیت‌های جغرافیای فرهنگی در مطالعات سیاستگذاری جمهوری اسلامی ایران»</font> در تاریخ 28/ 95/2 توسط دکتر علی احمدی در دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار شد. </strong></span></span></p><p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Lotus&quot;; font-size: 14pt;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Lotus&quot;; font-size: 14pt;"></span><span><strong>در این سمینار پس از مروری بر&nbsp;مفاهیم محوری در جغرافیای فرهنگی، ابتدا در خصوص رابطه جغرافیا و فرهنگ با رویکرد میان‌رشته ای،‌ ویژگی های فرهنگ در جغرافیای فرهنگی، تعاملی بودن به جای تقابلی بودن جغرافیا و فرهنگ، مکان‌مندی، هویت یابی و نواحی فرهنگی ایران&nbsp;مباحثی ارائه شد&nbsp;و سپس به موضوع اصلی بحث یعنی ظرفیت‌های جغرافیای فرهنگی در سیاستگذاری جمهوری اسلامی ایران با ابعاد مختلفی همچون: رسانه‌ای، جمعیت‌شناختی، هویت‌یابی، فضای مجازی، امنیتی، و ... پرداخته شد.<!--?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /--><o:p></o:p></strong></span></span></p><p style="text-align: justify;" dir="RTL"><font face="Times New Roman" size="3"> </font></p> text/html 2016-05-20T04:46:52+01:00 culturalgeography.mihanblog.com دکتر علی احمدی جغرافیای مصر از منظر هویت و فرهنگ اسلامی http://culturalgeography.mihanblog.com/post/40 <p>مقاله جغرافیای مصر از منظر هویت و فرهنگ اسلامی <font style="background-color: rgb(51, 255, 255);"><font>در&nbsp; شماره 32 و 33 (اسفند 1394 و فروردین 1395&nbsp;از ص 223 تا 253&nbsp;) ماهنامه </font>فرهنگ اسلامی توسط&nbsp;</font><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);">دکتر علی احمدی<font>&nbsp;</font></font>چاپ و منتشر شد. در این مقاله آمده است: </p><font face="Times New Roman" size="3"><p align="justify"><a name="OLE_LINK2"><span style="mso-bookmark: OLE_LINK1;"><span lang="FA" style='font-family: "B Lotus"; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: Mihan-Koodak; mso-hansi-font-family: Mihan-Koodak; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: FA;'>سرزمین مصر را از ابعاد مختلفی می توان مورد بررسی قرار داد. مصر را می‌توان از بُعد تاریخی و تمدنی، از نظر موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن در آسیای جنوب غربی، در تقسیم‌بندی های منطقه ای که به اصطلاح خاورمیانه نامیده می شود، تعلق این کشور به جهان عرب و مطالعه آن در قالب اتحادیه عرب، تعلق داشتن به جهان اسلام از ابعاد مختلف این مطالعه می تواند باشد. با ورود اسلام به سرزمین مصر در سال هجده یا بیست هجری، این کشور خود را در چهارچوب هویت و فرهنگ اسلامی تعریف کرد و علی‌رغم تلاش‌های قدرت‌های غربی برای تهی کردن هویت دینی و اسلامی این کشور، فراز و نشیب‌های زیادی را طی کرده است. در این نوشتار، مصر در چهارچوب هویت اسلامی، فرهنگ اسلامی، اشتراکات زبانی، رسم‌الخط قرآنی و تاریخ و تمدن مشترک اسلامی با رویکرد ژئوکالچر مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد. </span></span></a><span style="mso-bookmark: OLE_LINK2;"><span style="mso-bookmark: OLE_LINK1;"><span lang="FA" style='font-family: "B Lotus"; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: Mihan-Koodak; mso-hansi-font-family: Mihan-Koodak; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: FA;'></span></span></span></p><p align="justify" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span style="mso-bookmark: OLE_LINK2;"><span style="mso-bookmark: OLE_LINK1;"><span lang="FA" style='font-family: "B Lotus"; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: Mihan-Koodak; mso-hansi-font-family: Mihan-Koodak; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: FA;'>هویت اسلامی در واقع پذیرش ارزشها و اصول اسلامی است&nbsp;که بر پایه دین اسلام شکل گرفته است. بر همین اساس، در کشورهای اسلامی، اسلام مهم‌ترین و برجسته‌ترین منبع و عامل فرهنگ‌ساز و هویت‌ساز&nbsp;است. </span></span></span></p></font><p align="justify"><br></p>